faktoring

Jak działa finansowanie działalności firmy za pomocą faktoringu?

5/5 - (6 votes)

Faktoring polega na zamianie przez faktora (instytucję finansującą) nieopłaconych wierzytelności klienta (faktoranta) na gotówkę. Środki pieniężne zostają pomniejszone, zgodnie z zawartą między stronami umową, o należne faktorowi prowizje oraz odsetki. Następnie, w przypadku nieopłacenia należności w terminie, faktor może zwrócić się o uregulowanie zobowiązania do faktoranta (mamy wówczas do czynienia z faktoringiem z regresem) lub dłużnika (faktoring bez regresu).

Dlaczego faktoring jest popularny?

Obecnie dostępnych jest wiele sposobów finansowania działalności przedsiębiorstw. Dlaczego zatem to faktoring szczególnie mocno zyskuje na popularności w ostatnich latach? Taki stan rzeczy wynika m.in. stąd, że faktoring pozwala w szybki sposób (w porównaniu np. z kredytem bankowym) zasilić konto firmowe pieniędzmi. W efekcie płynność przedsiębiorstwa, czyli jeden z warunków niezbędnych do przetrwania biznesu, może zostać utrzymana na odpowiednim poziomie.