regeneracja pompy hydraulicznej

Regeneracja pomp hydraulicznych – co warto wiedzieć?

Bezsprzecznie pompy hydrauliczne są to jedne z podstawowych elementów, które wykorzystywane są w najnowocześniejszych maszynach budowlanych. Aby pompa hydrauliczna działała efektywnie oraz była wytrzymała przez wiele lat należy robić jej regularne kontrole. Jedną z popularniejszych usług, którą oferują firmy specjalizujące się w serwisowania takiego wyposażenia jest regeneracja pomp hydraulicznych.  Diagnostyka pompy hydraulicznej  Wykonanie odpowiednich testów…

faktoring

Jak działa finansowanie działalności firmy za pomocą faktoringu?

Faktoring polega na zamianie przez faktora (instytucję finansującą) nieopłaconych wierzytelności klienta (faktoranta) na gotówkę. Środki pieniężne zostają pomniejszone, zgodnie z zawartą między stronami umową, o należne faktorowi prowizje oraz odsetki. Następnie, w przypadku nieopłacenia należności w terminie, faktor może zwrócić się o uregulowanie zobowiązania do faktoranta (mamy wówczas do czynienia z faktoringiem z regresem) lub…